EDUCATIE EEN RECHT VAN ELK KIND

BAPI steunt kansarme scholieren in Indonesië

ONS TEAM

BAPI, EEN STERK TEAM MET HET HART VOOR KINDEREN!
Wij helpen kinderen naar school te gaan, want kinderen zijn de... toekomst van een land. Indien een kind niet kan lezen of schrijven, heeft het geen toekomst en dit leidt tot verarming van het land.

Wat wij denken en zeggen

Iedereen in dit leven is uniek en heeft talent. Laten we ernaar streven dat ook het talent van een kansarm kind ontwikkeld kan groeien. Heang-Tek Ang
Ik ben opgegroeid met de ideologie dat onderwijs voor iedereen even toegankelijk moet zijn en BAPI beantwoordt hieraan op een warme persoonlijke manier. Frederic Lie

Wat doen wij met je gift?

Omdat Welzijnszorg slechts voor 20% gesubsidieerd wordt, moeten we zo efficiënt mogelijk werken om zoveel mogelijk geld in te zetten voor armoedebestrijding. Via fondsenwerving verwerft onze organisatie de grootste inkomsten. Maar liefst 64% van de inkomsten zijn particulieren giften... Een uitgebreid overzicht van onze financiële resultaten vind je terug in het jaarverslag 2013(link). Wie verdere vragen of toelichtingen wenst, kan een afspraak maken met het secretariaat (telefoon).

36%

Gaat rechtstreeks naar regionale en lokale armoedebestrijding.

37%

Gaat naar educatieve projecten. Dat omvat ondermeer de jaarlijkse campagne en alle educatieve materialen.

8%

Wordt besteed aan samenwerkingsprojecten. Daaronder zitten de projecten Armoede In-zicht en Decenniumdoelen 2017.

3%

Gaat naar beleidswerk. Hieronder verstaan we het politiek lobbywerk.

8%

Gaat naar fondsenwerving. Elke euro die we aan fondsenwerving besteden, moet minstens 9 euro opbrengen.

8%

Besteden we aan communicatie om onze organisatie bekend te maken en naar het algemene beheer.

From the Journal

Get in Touch

Steun BAPI in zijn werking! Help mee meer Indonesische kinderen uit kansarme gezinnen een degelijke schoolopleiding te laten volgen!